Hírlevél 2023

blog-img

01, February, 2024Posted by :philothea_klub(0)Comments

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr – : békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” ( Jer 29:11) 

Kedves barátaink!

A 2023-as év nagy változásokat hozott a Philothea Klub életében. Az év elején sok kihívással, tehetetlen helyzettel kellett szembesüljünk, de most év végén visszatekintve hálásak vagyunk a sok csodáért, álmélkodva mondjuk, hogy mindeddig megsegített az Úr! Egy nagyon színes, élménydús évet zártunk, amelybe szeretnénk egy kis betekintést nyújtani. Ha lemaradtál bármelyik beszámolóról, itt a lehetőség, hogy elejétől a végéig átjárd velünk a 2023-mas évet. 

Új székhelyre költöztünk!

A Philothea szeptember 1-jétől arra kényszerült, hogy kiköltözzön a Kossuth utcai épületből, amely 28 évig volt az otthonunk. Ekkor fogalmazódott meg annak az ötlete, hogy a református egyházzal közösen induljon el egy városi ifjúsági misszió, hogy megszólítsunk gyerekeket, fiatalokat, akiknek körében egyre több a probléma, a teher, egyre több gyerek magára maradva próbál küzdeni az élet kihívásaival. A Philothea Klub felajánlotta a segítségét abban, hogy támogassa a gyülekezeti gyerek- és ifjúsági munkát a tapasztalatával, munkatársaival. Ennek érdekében aMarosvásárhelyi Református Egyházközségek Kuratóriumától kérvényezte, hogy egy székhelyt kapjon, melyet a kuratórium jóváhagyott és így a Philothea Klub megkapt a Vártemplom volt egyházi irodáját. 

Városi ifjúsági misszió

A Philothea Klub már kora tavasszal személyesen megkereste a város református lelkészeit, akik fiatalokkal foglalkoznak, ifjúsági csoportokat műkődtetnek, hogy feltérképezzük az igényeket, ötleteljünk, tanácskozzunk, hogyan lehetne együttműkődni. Ezt követett egy személyes találkozás amelyre meghívtuk a marosvásárhelyi gyülekezetek lelkészeit, espereseit. Tizenöt lelkész jött el, akikkel  arról tanácskoztunk, hogyan lehetne együttműkődni város szinten, mit tud a Philothea Klub ajánlani a gyülekezeti ifjúsági munka támogatásában, illetve hogyan lehetne elindítani egy városi ifjúsági missziót.

Nyáron közösen szerveztünk egy nyári tábort a kövesdombi református gyülekezettel, a kiskátés korosztálynak. Ősztől a Vártemplom gyülekezet gyerekeinek és frissen konfirmáltaknak is meghirdettük a programjainkat. Ugyancsak a Vártemplom gyülekezetben tematikus alkalmakat tartottunk havonta a konfirmansus csoportban és a könfirmandus szülők csoportjában.

Novemberben megalakult egy lekészi bizottság, amelynek a Philothea Klub is tagja, a városi ifjúsági misszió tervezése, beindítása céljából. Közösen eldöntöttük, hogy 2024. januárjától újraindulnak havonta a városi ifúsági istentiszteletek, melyeknek a város különböző református gyülekezetek lesznek a házigazdái.

Résztvettünk a Várom az Urat adventi keresztény fesztiválon, melyet az Erdélyi IKE szervezett, ahol könyveket is árusítottunk, valamint a rendezvényt támogattük keresztény könyvadománnyal.

Új jogi személy, hálaadás az elmúlt 25 évért

A Philothea Klubot 1998-ban a marosi CE Szövetség befogadta az ernyője alá, az  ifjúsági misszió fiókjaként, anyagilag is támogatva a műkődését. Sok közös projekt, program született, ahol közösen tapasztaltuk meg Isten vezetését, jelenlétét, együtt terveztünk, dolgoztunk, fejlődtünk. Több mint 25 éves szoros együttműködés után a Philothea Klub önálló jogi személlyé vált és adminisztratív szempontból különvált a CE Szövetségtől. Hálásak vagyunk Istennek a sok áldásért és ajándékért, a közös élményekért, harcokért amelyeket közösen megéltünk az évek alatt.

Nehéz összefoglalni ezeket a történetek, események sokasága miatt, de párat említenénk:  nyári táborok, Onesimus projekt, Dorcas Otthon, ifjúsági stratégia, Függőleges konferenciák, CE vezetőségi fórumok, CE konferenciák, CE Basilea, CE Diakónia. 

Házasság hete

Köszönettel és hálával a szívünkben tekintünk vissza az idei Házasság hetére, melynek keretében kilenc marosvásárhelyi iskola diákjaihoz jutottunk el 16 házaspár vagy házasfél segítségével, ami a közreműködésetek nélkül nem valósulhatott volna meg.

Az idei év igen nagy kihívása volt, hogy megtaláljuk azokat a személyeket, akik hajlandók időt és energiát áldozni erre a szolgálatra és félelmüket, szorongásaikat leküzdve bepillantást engedtek életük személyes, belsőbb részeibe is a tizenévesek előtt. A diákok, a tanárok és a szolgálattevők visszajelzései alapján is minden osztályban nyitott szívvel, kíváncsian fogadták a személyes történeteket, tapasztalatokat. Fontosnak tartjuk és hálásak vagyunk, hogy ezek elhangozhattak és példaként állhatnak a diákok előtt, hogy egy párkapcsolat a rózsaszín köd szertefoszlása után is megmaradhat, hogy minden házasságban vannak próbatételek és mi megkereshetjük a megfelelő eszközöket, hogy túllendüljünk ezeken a nehézségeken a szeretetbe, egymásba és Istenbe kapaszkodva.

Idén összesen 9 iskolába 52 osztályába sikerült eljutni, ahol összesen 1218 diák hallgatta meg a megosztott történeteket, bizonyságtételeket.

Tiniklub

Az idei év is egy élményekkel teli, tartalmas év volt. Volt több kirándulás, játszó estek, tematikus alkalmak, amelyeken az utóbbi időben egyre nagyobb létszámban vettek részt a fiatalok. A péntek délutáni alkalmakon folytattuk az elkezdett Hithősök témát, ahol beszéltünk világi és bibliai személyekről is, mint például Eszter, Teréz anya, vagy Johann Sebastian Bach. 

Ennek a nagy témának a lezárásaként beszéltünk Jézusról, az ő Isteni és emberi mivoltáról. Téli hónapokon általában szinte kivétel nélkül megtartjuk a szokásos síkirándulásunkat, amelyre idén is sor került és a Philothea fiataljai körében nagyon népszerű. A nyári költözésünkkor a legnagyobb fizikai erőbefektetést a Tiniklub résztvevői nyújtották, amelyért kifejezetten hálásak vagyunk nekik. A nyári vakációban egy keresztény zenefesztiválra mentünk el a fiatalokkal Gyergyóba, ahol világhírű külföldi keresztény együttesek is felléptek.

Ez egy jó lehetőség volt arra, hogy a tinik lássák, hogy igenis minőségi keresztény zenét is lehet hallgatni és jól érezni magunkat. Nem beszélve arról, hogy ilyen kaliberű keresztény énekesekkel nem minden nap találkozik az ember. Az új tanévben egy tematikus videósorozatot kezdtünk el a tinikkel, amely a kereszténység alapjait tárgyalja és fiatalos hangvétellel beszél nagyon mély dolgokról. Ennek a sorozatnak a célja, hogy a csoporton belül kialakuljon egy bizalmi légkör, ahol mernek a fiatalok kérdéseket feltenni és nyíltan beszélni róluk.

Tinitábor

Az idei Tinitábor is a Bucsinon került megrendezésre, ahogy ez az elmúlt években is történni szokott. Hálásak vagyunk az újonnan csatlakozott munkatársaknak, akiknek a segítségével egy élménydús és tartalmas tábort tudtunk létrehozni. 

Az idei téma a színezd újra nevet viselte, amely a mindennapok terheiből, sérelmeiből, kísértéseiből való helyreállást hivatott kifejezni. Beszéltünk a zaklatás formáiról és a vele való szembenállás lehetőségeiről, a magunkban hordozott családi- és saját magunk által kialakított mintákról és a velük való küzdelmeinkről, a függőségekről, valamint beszéltünk a test, szellem, lélek hármasságáról. Mindezekről a témákról színvonalas előadásokat hallhattunk és a kiscsoportos és személyes beszélgetések is azt erősítették meg, hogy igenis fontos a fiatal korosztálynak beszélni ezekről.

Mint kiderült többen szenvednek már ebben a korban függőségben. Amiért kifejezetten hálásak vagyunk, az az, hogy az egyik résztvevő a tábor ideje alatt döntött a rehabilitációs program elkezdése mellett. Két résztvevő is érkezett idén külföldről. Az egyiküknek az édesapja börtönben ült, s a börtönben töltött évek alatt filmet készített az egyik munkatárs a családdal.

Így végig követhette a kisfiú nehéz gyermekkorát, s most mivel már elérte a megfelelő korosztályt, eljött a tinitáborba.

Örömmel töltött el, hogy az idei táborba is csatlakozott a kolozsvári Bulgária telepi gyülekezet lelkésze és a gyülekezet ifisei. Voltak Marosvásárhelyről és környékéről, Kolozsvárról, Máramarosról, Magyarországról, és Németországból. Két gyermekotthonból is voltak résztvevők: a marossárpataki Szent Erzsébet gyermekotthonból és a marosvásárhelyi Lídia gyermekotthonból.

Sor került csapatos vetélkedőkre, kreatív és ügyességi játékokra, tábortűzre és különböző műhelyekre is. Ezek a tevékenységek is fontos részét képezik a tábornak.

Hisszük, hogy a tábor sokak számára lelki feltöltődést és hosszú távon gyógyulást hozhat a fiatalok életében. Ezért különös képpen köszönjük támogatóinknak, akik lehetővé tették azoknak a résztvevőknek is a táborozását, akik nem tudták kifizetni tábort. 

Köszönetet mondunk továbbá az imákért, amik a tábor megvalósulásáért hangoztak el.

Gyerektábor

Idén a Marosvásárhelyi Kövesdombi Református gyülekezettel karöltve július 18. és 23. között sikerült megszervezzük a minitini tábort, ahova 5-8 osztályos diákok jelentkezését vártuk és örömünkre szolgált, hogy 40 fiatalhoz tudtuk eljuttatni az evangéliumot. Jó néhány évig a minitini tábort egybe szerveztük az 1-4es korosztállyal, de nagyon hálásak vagyunk, hogy idén sikerült különválasztani a két korcsoportot és, hogy az Úr kirendelte a munkatársakat. 

A tábornak a gyergyószárhegyi Szent Ferenc alapítvány adott otthont, ahol a táborhely földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően még inkább elzárva érezhettük magunkat a város zajától. Az idei tábor témája Az én történetem címet viselte, és a József történetét napról napra vizsgálva jutottunk el olyan kérdésekre, mint hogy: Ki vagyok én? 

Milyen az én Istenképem? Mi a terve Istennek az életemmel? A résztvevőket kiscsoportokra osztottuk, ahol lehetőségük volt a napi tanításról mélyebben beszélgetni, kérdéseket feltenni, és megismerni egymást.

A hét folyamán több vetélkedőt tartottunk, ahol a gyerekek kreativitására, együttműködési képességére, illetve ügyességére volt szükség. Nem titkolt célunk volt a hét első felében, hogy ezáltal kihozzuk őket a komfort zónájukból és jobban megismerjék egymást.

A hét több napján is a tábortűz képezte a lefekvés előtti programpontot. Ezt nagyon élvezték a gyerekek, hiszen kreatív és vicces játékokat játszottunk közben. Hogy a kirándulás se maradjon el, egyik nap elhagyva a táborhelyünket a 15. századi reneszánsz építésű Lázár kastélyt látogattuk meg Szárhegyen. Utunk eleinte a falu szekérútjain vezetett, majd kiértünk egy felfele emelkedő mezei ösvényre, s az erdőn átnyargalva eljutottunk még zárás előtt a kastélyhoz. Az idegenvezetőnk mesélt az épület történetéről és körbevezetett az udvarban, majd felmehettünk a bástyába és körbenézhettünk.  

Táborhelyünk közvetlen szomszédságában egy lovarda állt, így az egyik délutáni programponton lovaglás szerepelt, s mindenkinek lehetősége nyílt kipróbálni, hogy milyen a nyeregben ülni, valamint a lovarda egyik dolgozója elvitte a gyerekeket szekerezni.

Hálásak vagyunk, hogy ilyen nagy számban vettek részt a gyerekek a táborban, mert tudjuk, hogy sokuknak ez a tábor jelenti az évben azt a hetet, amikor elfogadást, szeretetet éreznek és megoszthatják véleményüket, érzéseiket. Reménységünk, hogy sikerült maradandó élményt biztosítani a résztvevők számára, és úgy Jézusra mutatni, hogy az befogadható és elmélyíthető lehessen számukra.

Iskolai projekt

Ebben az évben is a bullying témája vezetett az iskolai projektben, ezt a témát kérték a legtöbb iskolában. Szomorúan vettük tudomásul, hogy egyre kissebb korban is már jelen van, sok gyerek szenved emiatt, és legtöbb helyen csak akkor kezelik amikor már nagyon komoly következményekkel szembesülnek.

A bullying és internetfüggőség témáján kívül szintén igény volt még egyéb tematikus órákra is, mint a csapatépítés, osztályon belüli konfliktusok feltérképezésére és megoldása, pályaválasztási tanácsadás vagy akár alkoholfüggőség is.

Pár iskolában kérték a segítségünket, különös, nehéz osztályokkal való munkában, mint pl. a Constantin Brancusi, iskolákban, ahol viselkedészavarral, iskolakerülő, tanulási nehézséggel küzdő diákcsoportokkal foglalkoztunk, több alkalommal, hosszú távon.

Hálásak vagyunk, hogy több, mint 500 diákhoz, úgy a líceumi, mint az 5.-8. osztályos korosztályban is sikerült eljutnunk a különböző tematikájú órákkal a marosvásárhelyi Elektromaros Líceumba, Pedagógiai Líceumba, Constantin Brancusi Szakközépiskolába, Nicolae Bălcescu iskolában, a Waldorf iskolában, Ion Vlasiu, valamint vidéki iskolákban is, mint pl. Erdőszentgyörgyön, Gyulakután.

FeltöltŐ

Egy másik program, amiért nagyon hálásak vagyunk, az a Feltöltő, ugyanis ez a második év, hogy az 5-8 osztályosok számára is heti rendszerességgel megtartjuk ezeket az alkalmakat. Ezeken az alkalmakon is sok játék és jó beszélgetések vannak. A gyerekeknek főként azt találjuk fontosnak megtanítani, hogy ebben a csoportban mindenki tisztelje a másikat és mindenki tudja megosztani a saját gondolatait. Tapasztalatunk szerint ezeknek a gyerekeknek rendkívül fontos, hogy meghallgassák őket. Ebben a csoportban is nagy létszámmal vesznek részt hátrányos helyzetű gyerekek, akiknek különösen fontos a közösség megtartó ereje. A költözésünk után újra meghirdettük ezt a programot és azóta nőtt a gyerekek létszáma ezeken az alkalmakon. Októbertől bekapcsolódtak a vártemplomi gyülekezetből az 5.-6. osztályos gyerekek.

Játékos románóra

Egyik legkedveltebb programunk a játékos román óra. Idén ősztől folytatódott a játékos nyelvtanulás Simonfi Éva vezetésével. Nagyon öröm volt számunkra, mert a jelentkezők száma annyira megnőtt, hogy három csoport is indult idén. Ezek a román órák másak, mint az iskolai tanórák, mert beszédcentrikus és játékos módon történik a nyelvoktatás. Emiatt is lehet nagyon vonzó a gyerekek számára, hiszen mindennapi szituációkat játszanak el így sajátítva el a nyelvi kifejezéseket. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a szülőktől is és a gyerekeken is észrevehető, hogy sokkal felszabadultabban tudják kifejezni magukat, mint a nyelvórák kezdetekor.

 

Karácsonyi vásár

A Philothea Klub hagyományos karácsonyi vására idén is megrendezésre került az adventi időszakban. Nagy öröm volt számunkra, hogy idén is 18 kézműves állította ki a termékeit. 

Csodálatos kézzel készült ékszerek, festett faldíszek, kerámiák, szalma díszek, természetes alapanyagokból készült kozmetikumok, gyönyörű mézeskalácsok és még sok házilag elkészített termék. 

A vásár természetesen személyesen látogatható volt, de online is elérhetővé tettük a kínálatunkat. Örömünkre szolgált, hogy idén is sikerült megszervezni ezt a vásárt, és hogy a Philothea Klub lehetett a helyszíne ennek a kiállításnak.

Lelkigondozás, tanácsadás

Legtöbben a fiatal felnőtt vagy kamasz korosztályból igénylik alelkigondozói beszélgetéseket és a tanácsadást. Van amikor konkrét segítséget kérnek a fiatalok, mint pl. lakás- vagy munkahelykeresés, munkahelyi problémák megoldásában, vagy különböző krízishelyzetek megoldásában. Sok fiatal számára a Philothea Klub jelenti a második otthont.

Évzáró a munkatársakkal

Ahogy az eddigi években, idén is megtartottuk a Philotheán a közös évzáró ünnepséget, ahol a koratórium tagjai és az önkéntesek is szép számban részt vettek. Közösen tekintettünk vissza az elmúlt évre, programjainkra.

Hálásak voltunk, hogy bár sok változás történt az elmúlt évben a Philothea életében, mindig Isten kirendelte az önkénteseket, munkatársakat és szépen vezette a fiatalokkal való munkát. Évről évre elcsodálkozunk, hogy Isten munkatársaiként a fáradtságos munka gyümölcse nem marad el. Jó érzés volt találkozni azokkal, akik ebben a munkában már a kezdetek óta részt vettek és azokkal, akik újonnan csatlakoztak be a különböző projektekbe. Az estét egy ünnepi vacsorával zártuk a Philothea új székhelyén, amelyet az önkéntesek és munkatársak öltöztettek karácsonyi pompába.

Adventezés

Ebben az évben csak 2 adventi alkalommal találkoztunk a Kovácsi Enikő és Zsolt otthonában Csittszentiványon, és a Szabó Móni és Laci otthonában.

Advent 3. vasárnapján nem találkoztunk, mivel a közösség több tagja a Bonus Pastor 30. évfordulójának a hálaadó ünnepélyén vett részt.

Munkatársak voltak

A különböző tevékenységek és programok levezetésében, illetve vezetésében idén is sok önkéntes segítette a munkánk. A programvezetőknek és önkénteseinknek köszönjük a kitartó munkájukat és a szabadidejüket, amellyel hozzájárultak a programjaink kivitelezéséhez.

v    Iskolai projekt: Máthé Annamária, Madaras Zsuzsa, Domokos Zsuzsa

v    Feltöltő: Máthé Annamária, Balmocz Lehel, Orbán Balássy Kata, Budai Hunor, Domokos Zsuzsa

v    Gyerektábor: Lukács Vilmos, Belényesi Gabriella, Márton Ágota, Varga Ferenc Levente, Kállay-Sebesi Dávid, Csíki Krisztina, Kállay-Sebesi Barnabás, Henter Szende, Geréb Anna, Miklós Fábián Dániel, Balmocz Lehel

v    Játékos románóra: Simonfi Éva

v    Tiniklub: Budai Hunor, Makai Móni, Orbán Balássy Kata, Domokos Zsuzsa

v    Tinitábor: Visky Ábel, Geréb Anna, Fosztó Becsky Panna, Fosztó Mátyás, Budai Hunor, Oláh Janka, Jankovits Hunor Család, Simon János, Magdó Ágnes, Magdó Sándor, Makai Móni, Babos Sándor, Petrovics Sándor, Balmocz Lehel

Köszönet

Köszönetet mondunk a programszervezőknek, akik az önkéntes munkájukkal hozzájárultak a Philothea Klub tevékenységeinek megvalósulásához. Köszönjük mindazoknak, akik imádságban hordoztak minket és a Philothea Klub munkáját, akik tanácsokkal láttak el, vagy időnként figyelmeztettek. Köszönettel tartozunk azoknak, akik anyagilag támogatták a Philotheát, és programjait.

Hálásak vagyunk a külföldi és belföldi támogatóinknak, akik jelentős összegekkel támogatták a Philothea Klubot:

 v    Arz Annamária

v    Blythswood Care

v    CE Krisztusért és Egyházáért Szövetség, Marosvásárhely

v    CVJM Sachsen Anhalt, Németország

v    Dorcas Otthon, Marosvásárhely

v    Stichting Tabitha

v    Elisabeth és Josef Freise

v    Helma és Knut Mühlmann

v    Help 4 Change

v    Lazarenum Alapítvány

v    Marco és Teri Roest

v    Marianne Eichholz

v    Marosszéki Közösségi Alapítvány

v    Marosvásárhelyi Református Egyházközségek Kuratóriuma

v    Maros Támogatása Egyesület

v    Megadata SRL

v    PC House, Marosvásárhely

v    Philothea Klub tagjai

v    Philothea Klub támogatói köre

v    Svájci támogatók

v    Therézia SRL

v    Vártemplomi Gyülekezet, Marosvásárhely

v    Vimarton SRL

v    Volker Schmidt

Leave Comments