Magunkról

A Philothea Klub története

A forradalom előtt Horváth Levente, aki 1986-1990 között segédlelkésze volt a Vártemplomnak, összegyűjtötte a fiatalokat a konfirmándus korosztálytól az egyetemistákig és fiatal házasokig. Az általa szervezett változatos alkalmakon olyan szellemi, kulturális és keresztény értékeket adott át a fiataloknak, amelyek egy életre meghatározták sokunk értékrendjét, küldetéstudatát. A cél az volt, hogy Krisztushoz vezesse a fiatalokat, hogy személyes, élő kapcsolatra hívja őket Istennel. Azok pedig, akik Isten ajándékaiban részesültek, nem tehettek mást, mint hogy azt megosszák másokkal is. Így történt, hogy az egykori konfirmándusok felnőttek, és továbbadták az evangéliumot. A Vártemplomban vallásórákat tartottunk. Kezdetben öt csoport működött két-két fiatal vezetésével, míg a frissen konfirmáltaknak ifjúsági alkalmakat tartottunk. Büszkék voltunk rá, hogy éveken át a Vártemplomban folyt a legtöbb gyerek- és ifjúsági program városszinten. Nyári táborokat szerveztünk ugyancsak korosztályonként, ahova sok gyerek eljött. Volt, amikor 90 fiatal vett részt. A táborokat önkéntes alapon szerveztük, a szabadságunk egy részét erre áldoztuk, s rangos előadók segítségével beszélgettünk sok érdekes témáról: barátság, párválasztás, teológiai kérdések, művészet, filozófia, irodalom. Ezekre a színes programokra azóta is szívesen emlékeznek a mára már felnőtt fiatalok, akik közül sokan ma is folytatják a hagyományt, önkéntes munkatársként szerveznek további táborokat tiniknek, gyerekeknek.

Egy ilyen nyári táborban fogant meg először a teaház ötlete, ahova sok olyan fiatal is eljött, akik nem jártak templomba, de vágytak a közösségre, szeretetre, befogadásra, és nyitottak voltak az evangéliumra. Sokakat hiába hívogattunk a templomba, ifire, más módját kellett megtalálnunk annak, hogy odavonzzuk őket. A misszió lényege, hogy kilép a formából, amikor másként már nem megy, csakhogy megkeresse az elveszett századikat. Ezzel a hittel próbáltunk otthonossá tenni egy olyan helyet, amely semleges, ahova szívesen eljönnek találkozni azok is, akik magányosak és nehezen kapcsolódnak be nagy közösségbe, vagy a világ dolgairól beszélgetnének, vagy egyszerűen csak meginnának egy forró teát jó társaságban.

Így aztán 1994-től, hetente egyszer kibéreltünk különböző helyeket a városban erre a találkozás céljából. Párhuzamosan tovább folytak a Vártemplomban a vallásórák, ifik, s 1990-2000 között 17 tábort szerveztünk a gyülekezet gyermekei és fiataljai számára. Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a heti egy alkalom nem elegendő kapcsolatok kiépítésére, közösség kialakítására. Így sikerült németországi barátaink segítségével, 1998-tól egy székhelyet bérelnünk, ahol kibontakoztak a gyerek és ifjúsági programok: bibliaóra, gyerekklub, tini-klub, mini-tini klub, vakációs program, filmklub, kismamakör, fiatal házasok találkozója, képzőművészeti kiállítások, kézimunkakör, pedagógusok támaszcsoportja, keresztény orvosok konferenciája, nyári táborok. A programok az évek során bővültek, változtak, egyesek megszűntek s mások léptek a helyükbe. Isten ajándékának tekintjük, hogy most már 27 éve működik a szervezet, hogy Isten gondot visel rólunk, kirendeli azt, amire szükségünk van. Itt nemcsak az anyagiakra gondolok, hanem arra a sok önkéntes munkatársra, szakemberre, akik bekapcsolódtak a Philothea munkájába.

Küldetésünk

A Philothea Klub programjainak célja a gyerekek és fiatalok személyes hitének elősegitése, közösségfejlesztés, a hagyományos és keresztyén értékek átadása a következő generációnak, a szenvedélybetegségek (alkohol, drog és egyéb függőségek) megelőzése, egy egészséges életvitel felmutatása, a fiatalok személyiségének és felelősségtudatának fejlesztése.

A program nemcsak egy kis közösséget kíván elérni, hanem az egész város gyerekeinek, fiataljainak szól.

Kuratórium

Bartha Éva
Halmen István
Kiss Orsolya
Sipos Sándor
Szabó Mónika

Munkatársaink

Belényesi Gabriella
Madaras Zsuzsanna Beáta
Máthé Annamária

Önkénteseink

Balmocz Lehel
Budai Hunor
Fazakas József
Huszár Rózsika
Kovács Tamara
Szász Noémi
Székely Lenke
Puskás Enikő